รู้จัก BAM
นโยบายการดำเนินงาน
รายงานประจำปี
ข่าวสาร BAM
งบการเงิน
ประกาศ
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ร่วมงานกับ BAM
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อ BAM
ถาม-ตอบ
แบบสอบถาม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ภารกิจของ BAM
ภารกิจของ BAM
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์
หลักการกับกำดูแลกิจการที่ดี/CG Code
หลักการกับกำดูแลกิจการที่ดี/CG Code
นโยบายการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายการต่อต้านทุจริตประพฤติมิชอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
จรรยาบรรณคู่ค้า
จรรยาบรรณคู่ค้า
นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อตกลงการใช้บริการ
ข้อตกลงการใช้บริการ
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี
แบบแสดงรายงาน 56-1
แบบแสดงรายงาน 56-1
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคม
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์/วารสาร
สื่อวิดีทัศน์
สื่อวิดีทัศน์
บทความ/คลังความรู้
บทความ/คลังความรู้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อ หรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
ประกาศราคากลาง
ประกาศราคากลาง
ประกาศขายทรัพย์อื่น BAM
ประกาศขายทรัพย์อื่น BAM
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศทั่วไป
ประกาศทั่วไป
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM
เหตุผลในการร่วมงานกับ BAM
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
สมัครงานออนไลน์
สมัครงานออนไลน์
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางการติดต่อ
ช่องทางร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
ช่องทางร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ
วันหยุดประจำปี
วันหยุดประจำปี

ประกาศ
อัตราดอกเบี้ย

มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2563

ประกาศ
อัตราดอกเบี้ย

มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2563
ลูกค้าเก่า
MLR

5.25%

MOR

5.75%

MRR

5.75%

ประกาศ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2563
ลูกค้าใหม่
MLR

5.25%

MOR

5.75%

MRR

5.75%

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา...

วันที่ 14 ธ.ค. 2563

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย