ร่วมงานกับ BAM (BAM CAREERS)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ

ที่ BAM มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

Career Path

นอกจาก BAM จะมีการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของตนเองแล้ว ยังส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในอาชีพของตน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการทดสอบประเมินสมรรถนะสำหรับตำแหน่งด้านการบริหาร

สิทธิประโยชน์

BAM ได้ใส่ใจในคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์เฉพาะทาง เป็นต้น นอกจากนี้ BAM ยังส่งเสริมด้านสุขภาพโดยการเปิดห้องฟิตเนส เพื่อให้พนักงานได้ออกกำลังกายหลังเลิกงาน

การพัฒนาด้านบุคลากร

BAM ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งให้โอกาสด้านการศึกษา โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1 อัตรา
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน HR Planning  / งาน HROD หรืองาน HRBP ไม่น้อยกว่า 7 ปี
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Word / EXCEL / PowerPoint
  • มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์การจัดทำ KPI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม
08.30 น. - 17.00 น.
เวลาทำการ
0-2267-1900
ต่อ 1104-1107

สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เงิน Incentive

(เงินชดเชยค่าใช้จ่าย)
ได้รับทุกไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)

เงินโบนัส

มีทุกปีแต่ละปีจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการของบริษัท

ทุนศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโทภายในประเทศ
และต่างประเทศ

ค่ารักษาพยาบาล

ครอบคลุมไปถึงครอบครัว
(พนักงาน/คู่สมรส/บุตรคนที่ 1-3)

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย

ต้องเป็นบ้านหลังแรกของพนักงาน

กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ

การตรวจสุขภาพ

ประจำปี

ค่าช่วยเหลือบุตร

บุตรคนที่ 1-3

ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร

บุตรคนที่ 1-3

อัลบั้มภาพ

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย