ประกาศ BAM

เลือกประเภท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัสทรัพย์ DEPKTTH0133...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัสทรัพย์ DEPKTTH0132...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย รหัสทรัพย์ DEPKTTH0128...

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DD-PTH-CB-0109 และ DD-PT...

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5.ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DD-PTH-CB-0109 แ...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อประกันภัยรถยนต์บริษัท (ประเภท 1) ประจำปี 2564 โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อประกันภัยรถยนต์บริษัท (ประเภท 1) ประจำปี 2564...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศทั่วไป

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ประจำปี 2564...

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย รหัสทรัพย์ 23NKPCU0001 ด้วยวิธีสืบราคา

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง การเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซม รหัสทรัพย์ 23NKPCU0001...

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคาซื้อเฟอร์นิเจอร์ ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจําหน่ายพัสดุ (ประเภทเฟอร์นิเจอร์) จํานวน 120 รายการ (เอกสารแนบ 1)...

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอ จัดซื้อ/จัดจ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DECHOSHO18001...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร ↓
BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย