BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐ
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพโดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน
ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ
ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นBAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้
จากสถาบันการเงินทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA
และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ขององค์กร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

พันธกิจ

มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ

เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มีการกำกับดูแล

กิจการที่ดี

พัฒนาสินค้าและบริการ

ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้

ความชำนาญ พร้อมบริการด้วยใจ

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมไทย

สาขา BAM

กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
สำนักงานใน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่

99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2630-0700

โทรสาร 0-2266-3377

ปริมณฑล 1

242/8-9 ซอยวิภาวดีรังสิต 82 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0-2533-6511-13

โทรสาร 0-2533-6514

สำนักงานใน ภาคเหนือ
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคเหนือตอนบน

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-6621-2

โทรสาร 0-5324-6619

สำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ)

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5326-6472-5

โทรสาร 0-5326-6476

สำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง)

115 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-4075-6

โทรสาร 0-5324-4077

สำนักงานเชียงราย

246 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0-5371-1003, 0-5371-1763, 0-5371-1773, 0-5371-1146

โทรสาร 0-5371-1503

สำนักงานลำปาง

399/7-8 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 0-5421-7127, 0-5421-7321, 0-5422-8380

โทรสาร 0-5422-6641

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง

227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5524-7333, 0-5524-7477

โทรสาร 0-5524-7476

สำนักงานพิษณุโลก

227/27 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5524-7488-9

โทรสาร 0-5524-7487

สำนักงานแพร่

235 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 0-5451-1049, 0-5451-1546, 0-5462-1121

โทรสาร 0-5451-1782

สำนักงานนครสวรรค์

1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-5637-2107-8

โทรสาร 0-5637-2109

สำนักงานใน ภาคกลาง
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคกลาง

330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3552-4183-5

โทรสาร 0-3552-1372

สำนักงานสระบุรี

127 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์ 0-3622-1871, 0-3622-3989

โทรสาร 0-3622-3733

สำนักงานสุพรรณบุรี

330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3552-4183-5, 0-3552-2993

โทรสาร 0-3552-4186

สำนักงานราชบุรี

194/2 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ 0-3221-1045, 0-3221-1934, 0-3230-1021

โทรสาร 0-3222-1892

สำนักงานนครปฐม

603 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3424-3381-3

โทรสาร 0-3424-3384

สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

41 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ 0-3262-2039, 0-3262-1499, 0-3262-2050

โทรสาร 0-3262-2051

สำนักงานใน ภาคตะวันออก
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออก

83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3814-4130-2

โทรสาร 0-3814-4138

สำนักงานชลบุรี

83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3814-4130-2

โทรสาร 0-3814-4135

สำนักงานระยอง

79 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-1028, 0-3861-1591, 0-3861-2836

โทรสาร 0-3861-2837

สำนักงานฉะเชิงเทรา

108/16-17 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3851-2900-1

โทรสาร 0-3851-2902

สำนักงานใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

292 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4322-5226-8

โทรสาร 0-4322-5229

สำนักงานขอนแก่น

292 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4322-5226-8

โทรสาร 0-4322-6219

สำนักงานอุดรธานี

165,167 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4224-0538-40

โทรสาร 0-4222-1158

สำนักงานนครราชสีมา

30 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4424-4288, 0-4424-4388, 0-4425-5726

โทรสาร 0-4424-1594, 0-4425-9386

สำนักงานอุบลราชธานี

7 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 0-4532-1161, 0-4532-1382, 0-4526-9422

โทรสาร 0-4532-1062

สำนักงานใน ภาคใต้
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2186, 0-7727-3289, 0-7728-8472

โทรสาร 0-7722-2286

สำนักงานสุราษฎร์ธานี

14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7728-4961-3, 0-7728-8962

โทรสาร 0-7728-1287

สำนักงานภูเก็ต

5/5, 5/11 หมู่ที่ 8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130

โทรศัพท์ 0-7638-4461-3

โทรสาร 0-7638-4464

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคใต้ตอนล่าง

257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-2825-7

โทรสาร 0-7426-2577

สำนักงานหาดใหญ่

257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-1501-4

โทรสาร 0-7426-2572

สำนักงานนครศรีธรรมราช

101/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7534-4770-2

โทรสาร 0-7534-4773

สำนักงานยะลา

79, 81 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7322-3740-2

โทรสาร 0-7322-3743

ความหมายของตราสัญลักษณ์

ความโค้งมน

หมายถึง ความราบรื่น ความ สามัคคี เป็นหนึ่งเดียว

สีน้ำเงิน

หมายถึง ความมั่นคง ความฉลาด ความน่าเชื่อถือ สงบ เยือกเย็น ความเป็นมืออาชีพ

สีเหลือง

เป็นสีตระกูลเดียวกับสีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณค่า ความทันสมัย

สีขาว

หมายถึง ความโปร่งใส

โครงสร้างองค์กร

ภารกิจของ BAM

1 การติดตามเรียกเก็บหนี้ (NPL)

ปรับกระบวนการทำงาน

เพื่อเปลี่ยน NPL เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินรอการขาย

เร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติ

เพื่อให้ได้เงินสดหรือโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้

กรณีไม่ได้ข้อยุติ

ให้บังคับคดี เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็นทรัพย์สินรอการขาย

2 การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

ออกบูธร่วมกับงานมหกรรม

และตามห้างต่างจังหวัดที่มี NPA ของ BAM เป็นจำนวนมาก

จัดประมูลทรัพย์

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับ NPA เพื่อการลงทุน

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการขายทรัพย์ให้ได้เร็วมากขึ้น

3 เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดการทรัพย์

คัดเลือกและปรับปรุงทรัพย์สิน

รอการขายตามความต้องการของตลาด

หารายได้ในระหว่างการรอขาย

ด้วยการให้เช่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์ลงไป

สำรวจทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ

และติดป้ายประกาศขายทุกรายการ

ยุทธศาสตร์
ในการดำเนินธุรกิจ

BAM ได้กำหนดยุทธศาสตร์
ในการดำเนินงานที่สำคัญไว้ดังนี้

มุ่งเน้นการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน

ด้วยการกำหนดเป้าหมายซื้อ NPL ที่คำนึงถึงหลักประกันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่ NPA ต้องมีสภาพคล่องดีและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็ว

ปรับกระบวนการดำเนินงาน

ด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเร่งให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเงินสดให้มีความรวดเร็วขึ้น

บริหารจัดการ NPL ด้วยการปรับกระบวนการทำงานเพื่อเร่งให้ได้ข้อยุติ

ส่วนการบริหารจัดการ NPA มุ่งเน้นวิธีการขายให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประเภททรัพย์ และเกรดทรัพย์

จัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุม

ทั้งในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ BAM

การพัฒนาระบบข้อมูลองค์กรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและฐานข้อมูล

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างระบบจัดการองค์ความรู้ เพื่อเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน

ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

วันหยุดประจำปี BAM

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คือปัจจัยสำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน จึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นตลอดมาที่จะสร้างมาตรฐานการจัดการที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก่อประโยชน์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพนักงานทุกระดับให้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างของ BAM

มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ โดยมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน ซึ่ง BAM ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร

ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

3

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท

ที่มีประสิทธิผล

4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

และการบริหารบุคลากร

5

การส่งเสริมนวัตกรรม

และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในที่เหมาะสม

7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูล

8

สนับสนุนการมีส่วนร่วม

และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

BAM Mobile Application

ค้นหาทรัพย์ง่ายๆ เพียงปลายนิ้วสัมผัส

บริการฝากขาย
อสังหาฯ
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย